انگارش دیدگان : 80006

گنج ما

قفسه‌ی هنر

شنبه 14 شهریور‌ماه سال 1388سپیده مختاری   

حتی کویر

 

گرمت شده، لباس تو را دربیاورم          طوفان شن شوی، بوزی در برابرم

عریان شویم داغ کنی خلوت مرا            با ماسه‌ها سرک بکشی توی بسترم

آنجا که از تماس تو آتشفشان شوم          از حال من بپرسی اگر، از تو بهترم

در من بغلت، من عطشم رفع می‌شود          با آتشی که از تو به شومینه می‌برم

این اولین تعامل ما نیست بعد از این          قولی نمی‌دهم بشود بار آخرم

دریایی‌ام ولی تو زمن مطمئن نباش          من در کویر بیشتر از برکه‌ها ترم

من با خزر بزرگ شده‌ام سالها ولی          حالا به درد ساحل دریا نمی‌خورم

حالا که تشنه‌تر شده‌ام در برابرت          خاکستری که مانده به جا را نمی‌برمآخرین مطالب